Herregården Møltrup

Herregården Møltrup, som ligger lidt øst for Timring ved Albækvej/ Møltrupvej, må antages at være mindst 600 år, og har spillet en afgørende rolle i egnens historie. Til herregården hørte vældige landområder, med bøndergårde spredt vidt omkring. Det ses af, at alene i 1792 bortsælges 20 fæstegårde. Møltrup ligger smukt ned mod engene langs Vorgod Å.
Her græssede tidligere godsets mange stude, før de blev drevet ad studevejen sydpå, l perioden fra 1685 til 1812 var Møltrup i slægten de Linde's eje, hvoraf nok den betydeligste af dem, Christen de Linde, opførte den nuværende hovedbygning i 1777. Efter de Linde'rne skiftede Møltrup ofte ejer og havde både op- og nedgangstider. l 1912 blev Møltrup overtaget af fængselspræst, Johannes Munck, der indrettede stedet til et usædvanligt optagelseshjem for frigivne fanger, hjemløse mænd og vagabonder.

Møltrup Optagelseshjem er i dag en selvejende institution og i dens årsskrift beskriver Møltrups ledelse hjemmets formål således: „
Møltrup er et hjem, hvor ulykkeligt stillede mænd kan finde optagelse for kortere eller længere tid og under ordnede forhold og kristen vejledning blive hjulpet til rette og lære at tage livet op påny.
Enhver, som kommer på livets skyggeside, bydes velkommen, så længe plads haves."


Møltrup har 62 eneværelser og disponerer via sin støttefond over 44 beskyttede boliger i form af 10 selvstændige lejligheder og 34 klubværelser/bofællesskaber, samt et alderdomshjem/plejehjem med 10 lejligheder. l dag er Møltrup et moderne landbrug, og mændene kan deltage i arbejdet både i landbrugsdriften og havearbejdet, ligesom en række husflidsværksteder og småindustrier står til deres rådighed. Møltrup kan ses fra vejen, men grupper kan efter forudgående aftale få adgang til hjemmet.

Hyldest til Møltrup

Som en hyldest til det sted, der har givet ham et hjem, har den særdeles fingersnilde beboer Verner Kjelde bygget to modeller af Møltrup Optagelseshjem. Den første model var en bordmodel, der viser hele „landsbyen" Møltrup Optagelseshjem. Den anden og nyeste model fra 2008 er en tro kopi af hjemmet/herregården, som den så ud omkring 1922.
Modellen, der skal være færdig før Optagelseshjemmets 100 års jubilæum i 2012 opføres i størrelsesforholdet 1:20. Ind til nu har Verner Kjelde brugt omkring l 100 timer på arbejdet, og der er fremstillet og anvendt omkring 150.000 små teglsten til gården, mens alle vinduer er udskåret i træ.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....