´Den gule bygning´ Vildbjerg gl. Skole

Perioden fra 1900 - 1908 viser, at der også dengang i Vildbjergområdet fandtes personer, der var fremsynede og turde sætte noget i gang., l 1904 blev jernbanen „drejet" om ad Vildbjerg, og 1905 rev man kirken ned og byggede en ny og større, l 1906 blev Vildbjerg elværk oprettet - endnu før Herning fik en strømforsyning. l l 908 blev ved sognerådets foranstaltning en ny statelig skole på Burgårdsvej taget i brug.
Der var 7 klasser, 4 fastansatte lærere og lærerinder og cirka 250 børn. Alt inklusive var prisen 49. l 30 kr. Mange syntes, det var for dyrt, og ved det næste sognerådsvalg måtte alle i det siddende sogneråd vige deres pladser. De blev straffet for deres fremsynethed, men de havde fået bygget en skole, der var forud for tidens norm, og stadig står som en smuk og bevaringsværdig bygning, l 1937 kom en ny skolelov, der stillede krav om nye fag for eleverne. En ny bygning - nordfløjen - kom til, men desværre blev den under krigen inddraget af tyskerne kort efter færdiggørelsen. Vildbjerg skole blev i 1950 godkendt som købstadsordnet skole med eksamensret.

l årene herefter skete den ene knopskydning efter den anden af tilbygninger, så det tilgængelige areal efterhånden ikke kunne slå til. Det førte i 1985 til, at man startede byggeriet af skole nr. 2. Den blev kaldt Kildebakkeskolen og blev indviet l. august 1986. Efter at Vildbjerg ny skole blev opført og taget i brug i 2007 vil alene den oprindelige „gule bygning" blive bevaret og omdannet til hjemsted for forskellige foreningsaktiviteter.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....