Vildbjerggaard

Det ældste nuværende hus i Vildbjerg er bygget i 1866 af den senere sogneråds-formand Niels Mouridsen - se i øvrigt omtalen af Niels Mouridsen under „Gravsten over Niels Mouridsen" .Vildbjerggaard" var oprindelig en firlænget gård og lå - på grund af sin placering yderst i den nordlige ende af Vildbjerg næsten som en port kaldet „Nørreport" på vejen nord ud af byen.

Bemærk trappestenene både ved fordør og bagdør, de er fra 1866 og er slidt af de mange folk, der har haft ærinde på gården. Som det fremgår af den tidligere omtale af Niels Mouridsen havde denne mange tillidsposter, både i amtsrådet, landboforeningen, Hedeselskabet, kreditforening m.fl. Derfor kom der mange besøgende, der ønskede råd om meget forskelligt og det foregik i Niels Mouridsens stue, der samtidig tjente som kontor. Niels Mouridsen boede på „Vildbjerggaard" fra 1866 til sin død i 1904.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....