Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter er et af Danmarks største og mest funktionelle centre. Bag det ligger mere end 100 års slid og stædigt arbejde fra utallige ledere indenfor idræt, ungdomsarbejde i almindelighed og kultur. Den organiserede idræt i Vildbjerg kan spores tilbage til 1906, hvor byens fodboldhold er fotograferet efter en kamp mod nabobyen Aulum. De første „spadestik" til det nuværende center blev taget i 1936, da Vildbjerg Idrætsforening flyttede sin fodboldbane til kommunal jord i Østergade. Året efter i 1937 indviede man et friluftsbad, som omfattede et 10 x 40 meter bassin med en vanddybde fra 0,60 til 3,80 meter med et soppebassin til børn og et stort bassin.

Efter anden verdenskrig gennemførtes der i 1945 en pengeombytning. Tre af byens mænd bl.a. den daværende politiassistent N.C.Petersen, besøgte de af byens borgere, som de vidste, lå inde med „sorte penge", der var tjent under krigen, men ikke opgivet til skattevæsenet. 15.000 - 16.000 kr. blev det til! Penge, der skulle bruges til et nyt stadionanlæg. Arbejdet beløb sig totalt til 26.500 kr. plus frivilligt arbejde, mens det tilhørende klubhus kostede l .550 kr. Idrætsanlægget blev indviet 25. juli 1948. l 1969 begyndte de omfattende byggerier, der i dag har ført til det store center, l første omgang fik man et klubhus på 335 m2, som året efter blev udvidet med 180 m2, da byens ungdomsklub rykkede ind i huset. Efterhånden blev det en tradition at bygge til med nye klublokaler, omklædningsrum og svømmehal, der blev indviet i 1978.

Samtidig var rideklubben i gang med at bygge ridehal og stald. 1988 blev et nyt markant år, da man indviede Stadionhallen. Ikke alene fik man en hal, men også l l ungdomsboliger bygget oven på hallen. De er i dag overtaget af centret og bruges til langtidsudlejning eks. til håndværkere eller familier på ferie. Den seneste store udvidelse og ombygning fandt sted i 2003 og 2004. Forud havde man foretaget en husstandsindsamling i byen, som gav 500.000 kr., mens daværende Trehøje Kommune bidrog med 7,5 mio. kr. Udvidelsen og ombygningen kostede i alt 40 mio. kr.

For at kunne klare ombygningen måtte friluftsbadet sløjfes. l dag råder man over 7.700 m2 under tag og har plads til 350 gæster i den store multisal samt 200 overnattende gæster. Dertil kommer adskillige lokaler til kurser og det tilknyttede „Kulturhus", ligesom man i kælderen finder et moderne skydecenter med 12 baner med elektronisk markering. Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, der er en selvejende institution, råder over 24 fodboldbaner bl.a. en kunststofbane.

Centret er et anerkendt træningscenter for såvel DBU som danske og udenlandske fodboldklubber, l alt har man omkring 20.000 overnattende gæster på årsbasis, og det er stigende. Den seneste udvidelse på centret er køkkenet, som er blevet udvidet og renoveret for fir mio. kr. Men centeret har planer om yderligere udvidelser. De største og mest presserende er opførelsen af en hal nr. to samt yderligere en værelsesfløj. Endelig er centret hvert år i slutningen af skoleferien centrum for Vildbjerg Cup, der samler omkring 15.000 gæster til byen.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....