”Holdflod”, Nøvling – Nøvlingskov

„Holdflod", Herningvej 35, er en af de gamle gårde i Nøvling sogn og er aldrig flyttet. Stuehuset er fra 1832. Ved matriklen af 1688 ejes gården af Sindinggård og står da til 4'/2 tønder hartkorn. Senere har Holdflod været fæstegård under Møltrup. Omkring l 740 nævnes Niels Simonsen (Niels Flod) som fæster. Han bliver i 1742 gift med Lisbeth, og hun føder i ægteskabet 3 gange tvillinger, l 1775 køber Niels Jensen Holdflod og bliver senere gift med Niels Flods enke, Lisbeth, som dør allerede i 1782. Niels Jensen gifter sig anden gang med Maren Hansdatter. De angives da at være 57 og 30 år. Niels Jensen dør i 1799, og enken Maren Hansdatter gifter sig igen med Peder Dynesen, søn af Dynes Pedersen, Bredkjær.

Efter Maren Hansdatters død 1819 bliver Peder Dynesen samme år gift anden gang med Mette Kirstine Jensdatter fra Gertrudbæk i Tvis. Peder Dynesen dør i 1824, og enken gifter sig igen, nu med Anders Madsen, Grimstrup Mølle. Man ser, at ejerne af Holdflod i mange generationer har været gift to gange, skiftevis med en ung og en ældre. Måske det på den måde var lettere at blive ved gården, og sikre den i slægtens eje. l Holdflod mose er forhen gravet en masse tørv, særlig i krigsårene. Der hører også skov til gården, l 1970 købte Anni og Vagn Skov Holdflod.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....