Stationsbygningen, Skibbild

Stationsbygningen på Skjoldsvej er naturligvis opført samtidig med, at jernbanen blev ført igennem fra Herning til Struer. Banen blev indviet i 1904. Skiftende stationsforstandere har haft deres bolig og arbejde der. På kontoret stod telegrafapparatet og tikkede, og postvæsenet havde også til huse her. Der var ventesal for de rejsende, pakhus med videre, l 1972 blev stationen som sådan nedlagt, og DSB solgte bygningen til Anton Christensen. Forinden var en del af haven solgt fra, og en købmandsforretning blev bygget på denne grund.

Anna og Anton Christensen har gennem årene værnet om den gamle bygning, og holdt den vedlige på bedste måde. Ventesal og pakhus er der stadig som førhen, l 1992 solgte Anton Christensen den gamle station til sønnen Hans Georg, der ligesom forældrene passer godt på den. Den er den eneste bevarede DSB-station i Trehøje-området. Vigesporet ligger der stadig, og flere tog krydser daglig hinanden ud for Skibbild station, l bygningen holder en del flagermus til. Disse er fredet og må ikke fjernes fra bygningen. Stationen beboes i dag af familien Nowack.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....