Vildbjerg Skole

Vildbjerg Skole, der blev taget i brug i december 2005 og kostede l 18 mio. kr., er Danmarks første OPP-projekt. OPP står for Offentlig - Privat Partnerskab, hvilket vil sige, at det er private investorer, der både har stået for byggeriet og skal stå for driften af skolen i en 30-årig periode. Når denne periode udløber i 2036 har Herning Kommune en købsret, men ingen købspligt til skolen.

Fordelene ved et OPP-projekt er, at driften bliver mere effektiv, når det er professionelle firmaer, der står for den daglige drift og vedligeholdelse af bygningerne, mens skolens ledelse kan koncentrere sig om det pædagogiske arbejde. Derved undgår man også det årlige politiske slagsmål om at få sat penge af på såvel kommunens som skolens budget til vedligeholdelse af bygningerne. Skolen er opdelt med faglokaler, skoletorv og administration i hovedbygningen. Dertil kommer tre selvstændige bygninger til henholdsvis indskoling, l - 7 klasserne og overbygningen. Kendetegnende for skolen er, at der ikke findes en eneste tavle eller et stykke kridt på skolen. Al undervisning foregår ved hjælp af elektroniske tavler og internet. Derfor kan syge eller fraværende elever også følge undervisningen via deres egne pc-er.

Vildbjerg Skole har plads til 700 elever og beskæftiger 61 personer. Skolens idégrundlag er, at Vildbjerg Skole skal være et sted, hvor virkelyst og idérigdom fremmes! Samtidig skal skolen være et trygt sted at være, hvor alle vises tillid og respekt.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....