Vælger I ”en tur på heden” får man ikke alene en flot naturoplevelse. For denne tur er lige så meget en historisk tur. Vi besøger én af Danmarks mindste missionshuse, der i dag er fredet, og vi følger i digterpræstens St.St. Blichers fodspor til Kjeltringestenen, hvor Blicher så Kjeltringeballet. Her ligger også Helenes hus, der er det eneste der er tilbage af Sammelsted fattigby.

Vi kører endvidere forbi ”Hosekræmmergården”, hvor de sørgelige begivenheder i St.St. Blichers novelle ”Hosekræmmeren” udspillede sig. Der aflægges også et besøg på flygtningekirkegården i Grove, hvor knap 1300 tyske flygtninge og soldater ligger begravet, og vi hører den spændende historie om Fliegerhorst Grove – Flyvestation Karup.

Turen går endvidere omkring herregården Lergrav, hvis historie kan føres tilbage til 1500 tallet. I dag er den gamle hovedbygning erstattet af en 1100 kvm moderne bolig. Vi slutter i den over 100 år gamle Aulum Mølle, der i dag passes af det frivillige Aulum Møllelaug.

Her følges historien og litteraturen hånd i hånd.