Herregården Lergrav.

En gammel herregård, der er blevet til en ny herregård, for ikke en sten af den gamle hovedbygning er tilbage, l stedet er opført en ny moderne bygning på 1100 kvadratmeter. Alle avlsbygninger er ligeledes revet ned, men ikke erstattet med nye.
Det var herremanden Jacob Rostrup, der i 1500-tallet opførte Lergrav på bekostning af en del gårde i GI. Aulum, som han lod rive ned og beboerne flyttet. Det fortælles, at han brød et stort stykke ned af Aulum kirketårn og brugte materialet på Lergrav. Jacob Rostrup led i øvrigt en krank skæbne, idet han „gik på sørøveri" og blev halshugget på Halmtorvet i København i 1594. Gårdens nuværende ejer er det tidligere medlem af Folketinget og pelsdyravler Ove Jensen. Lergrav har været ejet af medlemmer fra adelsslægterne Skeel og Rosenkrantz. Den eksisterende hovedbygning fremstår som en smuk og anseelig trefløjet bygning.