Aulum mølle.

Aulum Mølle er opført i 1908, og med til arbejdet var karetmager Viggo Alexander Hansen, som på en af de gamle loftsbjælker har skrevet sit navnetræk og datoen 20.nov. 1908. Det er ikke den første mølle i Aulum. Den gamle mølle lå i nærheden af kirken, hvad der faldt mange for brystet, hvis møllevingerne drejede rundt om søndagen. Møllen blev solgt og en ny opført på det højeste sted i byen, 28 meter over havets overfalde, men der var visse komplikationer ved opførelsen, for da mølleskroget skulle placeres oven på fundamentet, dumpede det simpelthen igennem.

Om det var mureren og tømreren, der var skyld i fejltagelsen, er ikke godt at vide, men resultatet blev, at fundamentet måtte forhøjes med 2 Vi meter. Efterhånden som man rundt om på gårdene selv kunne male kornet, var det passé med mølledrift, og bestyrelsen besluttede, at driften skulle indstilles og vinger og hat fjernes. Da det blev kendt af byens borgere, rejste der sig en storm af protester, og en indsamling startet for at redde byens vartegn. Indsatsen blev belønnet af kommunalbestyrelsen, der bevilgede det resterende beløb, og møllen var reddet.

Møllen ejes af Herning kommune, mens et møllelaug tager sig af den daglige drift i form af vedligeholdelse samt sørge for, at der er „liv i møllen". Møllelauget har 225 medlemmer, og der er løbende arrangeret koncerter og kunstudstillinger samt udlejning til private fester.