1. Vind Kirke.

Vind Kirke, indviet til Skt. Gertrude fra Nivelles i Brabrant, omtales omkring 1325 i „Ribe Oldemoder". Kirken findes ved krydset Fuglsangvej / Skolevej ca. l kilometer vest for Vind by. Ifølge beretningerne lå kirken øde hen ved middelalderens slutning, men blev genopbygget omkring 1520. Antagelig er forfaldet sat ind tidligere i 1300-tallet, da der både herskede ufred og pesten drog hærgende over landet. Den nuværende kirke er - bortset fra våbenhuset fra 1863 - opført af et temmelig blandet materiale, nemlig rå og kvaderhugget granit og munkesten. En blændet rundbue i vestgavlen, norddørens og den tilmurede syddørs placering tæt ved samme gavl tyder på, at kirken har haft et tårn.

Ved den sidste restaurering af kirken blev alter og alterskranke fornyet. Den korsdannende kristusfigur på korgavlen er udført i støbejern af billedhuggeren Erik Heide. Prædikestolen er fra 1639, og istandsat og ommalet i 1974 af kunstmaler Ernst Trier. Nye kirkestole i eg er ind sat i 1974, hvor også et nyt orgel fra Th. Frobenius blev indviet, l 1992 blev kirkens oprindelige klokke udskiftet og kan nu ses i en niche i kirkens kor. Klokken er fra ca. 1150-1200 og må betragtes som en af landets ældste kirkeklokker. Den nye klokke blev indviet i 1994 og hænger - som den gamle gjorde - under et spånklædt ryttertag, som blev renoveret samtidig med den nye klokkes ophængning. På klokken er præget følgende: Slægt efter slægt skal høre min klang, når jeg kalder til kirkegang.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....