10. Nøvling gamle kirkegård.

Nøvling kirke omtales første gang i 325. Kirken lå ved den nuværende Nøvlingholmvej nord for Nøvling by. Indtil 1818 havde den præst fælles med Sinding sogn. De to kirker var næsten ens: små, fattige og tårnløse. Af flere grunde blev Nøvling kirke revet ned i 1917 og alle materialer (også digets sten) genanvendt til en ny kirke midt i sognet. En muret klokkebærer fik dog lov at stå, men er nu også væk.

l 1917 var kirkegården uden træer. Men så fik gravenes hække lov at vokse frit og brede sig. Det meste er nu dækket af træer og gravenes markering udvisket. En del af de gamle gravsten er gået til. Mange er i forfald og teksterne svære at læse. Men den markerede kirketomt har en særpræget og læselig mindesten over pastor Henckell og hans tre „dyderige" og gudfrygtige hustruer, der levede i l. halvdel af l 700-tal let.

Den gamle præstegård ligger nabo til, og på dens mark findes shøj. Syd for gården har arkæologerne fundet oldtids-grave og mange spor efter oldtidens bebyggelser på stedet. l Konrad Understrups bog om Nøvling sogn fortælles en række sagn fra Nøvling, blandt andet følgende: „Engang Præsten i Nøvling havde været i by, og de så kørte imellem Holflod og Præstegården, hvor der findes en stor Bakke med lidt Krat, som de skulde igennem, så går hestene pludselig i Stå. Karlen kan ikke drive dem frem. Præsten befaler Karlen i en Hast at tage det ene Hjul af Vognen. Og nu må den Slemme gå som fjerde Hjul til Præstegården."

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....