11. Henckells minde, på Nøvling

Gammel kirkegård

Nøvling gamle kirkegårds mest særprægede gravminde findes ved kirketomtens „kor", et minde over Nøvling og Sindings sognepræst i tiden 1724-66 og hans tre koner og nogle børn. 7 af børnene var døde, da tavlen blev udformet i l 741. Henckell's far var stadskirurg i Ribe, men kom sydfra. Nøvling præstegård lå i lavningen vest for asfaltvejen til Sinding, og her skænkede den første hustru ham 3 børn (alle døde som små), den anden 6 og den tredje 9 børn.

Han selv oplevede blandt andet, at prædikestolen i Sinding kirke faldt ned med ham, mens menigheden knælede i bøn i håb om at standse en slem kvægpest. Han levede 2 år mere til 1766, og den tredje hustru overlevede ham med 15 år. Han var sognets første kirkebogsfører, hvad han gjorde lidt lempeligt, men med fromme ønsker og håb indført for hans egne børn.
 
Teksten på Henckell's mindeste: HER UNDER HAABER ANDREAS HENCKELL SOGN=PRÆST FOR NEULING OG SINDING MEENIGHEDERATHUILE MED SINE KIÆRE HUSTRUER DEN FØRSTE DYDERIGE OG GUDFRYGTIGE GIERTRUDCHIERSTINEFREDELUNDSOMDØDE 26. MAY ANNO 1727 DEN ANDEN HÆDERBAARNEOGGUDELSKENDE BIRGITTE SOPHIE WEIRUM SOM DØDE 31. OCTOB ANNO I737DENTREDIEHÆDERBAARNEDYDOGGUD ELSKENDE METTE SUSANNEAAGAARDSAMBT ENDEEL DERES KIÆRE BØRN SOM MED DERES FORÆLDRE UENTERENÆREFULD OPSTANDELSE MORS ESI QVA RAPIMUR, QVAVITÆ-TERMINUSEXITNILFIRMVM PRÆTERQVOD MORIONUMENTUM OC GERIS HABES ADHUC VIVUSANNO MINISTERIIÆTATISXLV -XVII SIBI SVISGPOSVITANDREAS HENCKELANO MDCCXLJ.

Den latinske tekst i omtrentlig oversættelse: Døden er det, hvorved vi bortrives, hvorved livstiden rinder ud. Intet er sikkert undtagen det at dø. Dette slægtsmindesmærke har den endnu i sit 17. tjenestealders år levende Andreas Henckell opsat over sig og sine i året 1741.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....