2. Den åbne grav ved Vind Kirke.

På Vind kirkegård vest for kirken er der en åben grav, hvor Hanne og Anders Kjærs kister står. De kan ses gennem en gitterlåge. Da Hanne Kjær døde i 1940 ville Anders gerne have hende begravet hjemme i haven, men en sådan tilladelse kunne man ikke forvente at få i løbet af få dage, så derfor kom Hanne i en zinkkiste og blev sat ned i et muret gravkammer på Vind kirkegård. Anders Kjær tog derefter til København og forhørte sig hos ministre og forskellige myndigheder om muligheden for at blive begravet hjemme i haven.

Tiden gik og det trak ud med tilladelsen, så da Anders Kjær døde i 1945, blev han i sin kiste sat ned i gravkammeret ved siden af sin kone. Hanne og Anders Kjær boede i „Blåkjær" og de var initiativtagere til oprettelsen af Foredragsforeningen og Forsamlingshuset. Anders var medlem af det første menighedsråd for Vind Sogn og var kirkeværge fra 1890 til 1930. Han var også medlem af Vinding-Vind sogneråd i 2 perioder.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....