3. Ørnhøj Kirke.

Den 7. november 1915 blev Ørnhøj kirke indviet af biskop Koch, Ribe. Arkitekt var V. Ahlmann, som også forestod „ombygningen" af Vildbjerg Kirke. Byggesummen var kr. 20.350. l forbindelse med kirkens indvielse i 1915 modtog man adskillige gaver, blandt andet alterbilledet „Kristus i Getsemane" efter Carl Blochs originalbillede samt døbefont, lysestager, alterkalk og alterdug, i 1963 modtog man som gave kirkens orgel og senere har kirken også modtaget bl.a. tårnur og klokkespil. En „Exner-fredning" af ca. l td. land jord nord for kirken blev på provstiets anbefaling købt af Laur. Andersen. Her fik menighedsrådet anlagt parkeringspladser og den nye kirkegård, som blev indviet den 1. september 1992.

Et ønske fra flere sider om bedre forhold for dåbsforældre og - gæster samt et cirkulære om bedre faciliteter for graveren gjorde, at menighedsrådet kontaktede arkitekt Ib Lydholm, Thisted. Lydholm udarbejdede et skitseforslag til denne udvidelse, som menighedsrådet godkendte.
Men det værste var tilbage. Forslaget skulle, ud over en byggetilladelse fra kommunen, godkendes af provsti, stift, fredningsmyndigheder, nationalmuseet, kgl. bygningsinspektør og kirkeministeriet. Daværende borgmester Jens Pedersen, for hvem menighedsrådet forelagde sagen, udtalte: „A ka' love jer, at hvis l ka' få alle godkendelser igennem, får l også en byggetilladelse".

Godkendelserne kom igennem og d. 5. november 1992 blev kirkecenteret, som det kom til at hedde, indviet af biskop Geil. l 2007/2008 har kirken indvendig fået en gennemgribende restaurering, ligesom der er lagt nyt tag. Restaureringen har bl.a. også omfattet en fornyelse af altertavlen. Arbejdet med dette har været lagt i hænderne på Erik Winckler, der har udført altertavler, den har 2 sider. Tavlen „vendes", når kirkeåret går fra advents-/pinsetiden til trinitatis, således at motiverne symboliserer disse to kirkeårstider.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....