4. Vinding Kirke.

Vinding kirke, som ligger på Præstevejen nord for Sørvad by, er en typisk romansk kirke med gotiske tilbygninger som tårn og våbenhus og indviet til Skt. Mauritius. Kirken er første gang nævnt i listen over Ribe Stifts kirker i 1325, men da havde den ikke tårnet og våbenhuset, som først er nævnt i kirkeregnskaberne i 1634.
 
Kirkens historie kan læses i Esbern Jespersens bog „Kirker, Præster og Degne". Når man er ved Vinding kirke bør man gå en tur til Mindelunden, som er anlagt af fhv. kirkegårdsgartner Villy Stokholm, nordøst for kirkegården. Her hensættes alle gamle gravsten, når gravpladserne sløjfes, såfremt pårørende ønsker dette. Indvendig er kirken forsynet med en døbefont i granit og i romansk stil, hvorimod prædikestol og altertavle er i renæssancestil, som den kendes fra 1600-tallet.
 
Førnævnte Esbern Jespersen har om kirken udtalt: „Det er ikke de store kunstværker, vor kirke rummer, men de er gamle - og de er vore" Kirken er senest restaureret i 1978, hvor den blandt andet fik et nyt orgel, der blev placeret i tårnrummet.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....