6. Timring Kirke.

Timring Kirke fik en naturlige placering ved korsvejen på bakketoppen. Den såkaldte „tovværksmester" og hans folk byggede kirken. Det ses på korets grundsten og den mægtige døbefont, der har tovfletninger, som var „tovværks-mesterens" logo. Kirken var oprindelig et simpelt hus af granitkvadre. Der blev først rettet op på forfaldet ved den store restaurering i 1773, forestået af Møltrups nye de Lindeejere. Det oprindelige lille tårn blev fjernet, og tårnrummet blev indrettet til „herregårdsstol". Den nuværende kirke er resultatet af en total ombygning i 1920, og er et af de smukkeste eksempler på at gøre en 900-årig kvadrekirke tidssvarende.

Ro og harmoni præger kirken, der både er stor og lille på én gang. Der er 250 siddepladser, og det er mellemkrigsårenes kirkefornyer nummer et, arkitekt E. Lønborg Jensen, som står bag det smukke resultat. Alteret er fra begyndelsen af 1600-tallet og står med den oprindelige udsmykning. Orglet er et 8 stemmers Frobenius fra 1992. l 2002 blev det lille våbenhus brudt ned for at give plads til en tvillingbygning til sideskibet indeholdende våbenhus, dåbsværelse og handicapvenlig toilet samt mødeværelse på l. sal. Det har gjort adgangen til kirken kørestolsvenlig. Kirkegården er et kapitel for sig.

Ældste del på nordsiden er fredet, fordi en særlig lerart forhindrer grundvandet i at løbe frit. Man sagde derfor, at man i Timring „ikke blev begravet, men druknet." Over to niveauer langs østsiden ligger den specielle kirkegård for Møltrup Optagelseshjem. Når man går ud af kirken, ser man mod syd ned over udvidelsen af kirkegården fra 1982 med urnegravpladsen mod vest. På den fredede del af kirkegården er gravstenene samlet i grupper. Dette er sammen med gravhøjen med til at give et harmonisk indtryk.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....