7. Gravpladsen for Møltrups sønner,

Timring Kirke.

Timring kirke og Møltrup har altid hørt uløseligt sammen. Kirken hører vi første gang om i stiftsbogen „Ribe Oldemor" fra 1325, Møltrup i adels-papirer fra 1429. Næste gang er i midten af 1600-tallet, hvor først Susanne Krabbe og dernæst Anne Dyre er stærke borgfruer på Møltrup. Sidste gang, hvor forholdet mellem kirken og Møltrup gjorde sig markant gældende, var i 1853.

Indre Missions stifter, Vilhelm Beck, opholdt sig ofte på Møltrup, og holdt her den ene af sine tre berømte taler, der også kaldes grundlaget for den indremissionske dominans i Vestjylland. Over to niveauer langs østsiden ligger den specielle kirkegård for Møltrup Optagelseshjem, der blev stiftet i 1912.

Knap hundrede simple, ens gravpladser med kun navn og årstal vidner om hjemmets og beboernes sammenhold. Møltrups kirkegård er stadig i brug som den eneste af sin art. Mellem „sønnernes" gravpladser ligger hjemmets stiftere, Marie og Johannes Munch's familiegravsted. Johannes Munch var forstander i 7 år til 1919. Pastor Kastrup, hjemmets forstander gennem 30 år, blev også begravet blandt mændene.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....