8. Vildbjerg Kirke.

Omkring 1900 var menigheden i Vildbjerg sogn i det dilemma, at den gamle romanske middelalderkirke fra cirka 1200 var i en dårlig stand og for lille til at rumme de mange, der søgte kirken til gudstjenesterne. Heldigvis henvendte man sig til arkitekt Ahlmann, der netop havde været medudgiver af værket „Jyske gr,anitkirker", hvori Vildbjerg gamle kirke var medtaget. Hans konklusion var, at en udvidelse af den gamle kirke ikke kunne give et tilfredsstillende resultat.

Efter flere forhandlinger enedes man i foråret 1904 om at rive den gamle kirke ned og genopbygge den med anvendelse af så mange materialer som muligt fra den gamle kirke. Arbejdet blev udført af lokale håndværkere, murer Albæk, tømrer Th. Thomsen og snedker K. Godskesen. Grundstenen blev nedlagt 21. maj 1905, og kirken blev indviet 17. december samme år af biskop RG. Koch, Ribe (sognepræst i Vildbjerg, Timring og Nøvling 1885-89). Indvendig er kirken meget enkel. Stenene, der indrammer det lille rum bag alteret, udgjorde koråbningen i den gamle kirke.

Alterbordet er genanvendt og består af en stensokkel, hvorpå der hviler en granitplade med et relikviegemme. Over dørene er fra den gamle kirke indsat granittympanoner med motiv. Døbefonten, også af granit, er sandsynligvis på alder med den gamle kirke. Prædikestolen er fra 1603 og gennemgik en restaurering i 1995, hvor det viste sig, at der bag plader og gammel maling var 4 felter visende de 4 evangelister, l 1986 fik kirken skænket et tårnur og i 2004 fik man yderligere skænket et klokkespil, der 3 gange dagligt spiller årstidens melodier.

Øst for kirken er der en træskulptur skåret af en udgået elm kaldet „Lysets engel". Kirkegården, der hører til Vildbjerg kirke, er beliggende i byens sydlige udkant. Her ligger kapellet, som anvendes til begravelser, men også til andre kirkelige arrangementer, såsom koncerter og lig. Kapellet er bygget i 1981 og i tårnet er ophængt den gamle klokke fra Vildbjerg kirke, som kan dateres til 1273. l forbindelse med kirkegården er indrettet et lapidarium med en række bevarings-værdige gamle gravsten fra Vildbjerg kirkegård.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....