9. Nøvling kirke.

Nøvling kirke, som er beliggende mellem Nøvling og Skibbild byer, er indviet i 1919 og var afløser for en ældre kirke, der lå i sognets nordlige udkant. Den er i hovedsagen bygget af granit fra den gamle kirke og af marksten indsamlet i sognet, l tårnets sydside ses et lille rundbuet vindue fra den gamle kirkes kor. l tårnet hænger en lille klokke fra 1710 og en nyere fra 1959, som blev skænket af familien Christiansen, Boelstoft. l orgelrummet et Bruno Christensen-orgel fra 1982.

Kirken er sidst restaureret og malet (lyng-farvet) i 1992-93. Døbefont, prædikestol og nogle stolegavlstykker er fra den gamle kirke. Det samme er kirkens altersølv og dåbsfad (begge fra 1600-tallet). Altertavlen er en kopi efter Carl Bloch. Kirken har cirka 150 siddepladser og har haft præst fælles med Vildbjerg siden 1818. De store gamle egetræer på kirkegården „må ingen sinde borthugges eller ødelægges" og er formodentlig en rest af sognets ældgamle skov, som der også er spor af andre steder.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....