Specialtur for menighedsråd.

Til vore kunder blandt menighedsrådene er vi i stand til at tilbyde en tur specielt tilrettelagt med henblik på besøg i vore kirker. Dog skal det bemærkes, at der ved samtlige ture tages forbehold for kirkelige handlinger. Turen kan tilrettelægges helt efter jeres ønske, men vi foreslår f. eks. en tur i henholdsvis den østlige – vestlige eller nordlige del af området. Kirkebesøgene kan kombineres med vore øvrige ture og spisesteder.

østturen kan man f.eks. besøge Vildbjerg Kirke, der er bygget i 1905. Til kirken er delvis brugt materialer til såvel de ud- som indvendige mure fra en tidligere kirke fra 1200-tallet, ligesom bl.a. døbefonten og prædikestolen er fra den gamle kirke.
På kirkegården, der er beliggende i byens sydlige del, finder man bl.a. kapellet fra 1981 og i klokkestablen ved siden af, hænger kirkens gamle klokke fra 1273. Besøget kan evt. kombineres med et ”kaffebesøg” i det moderne Kirkecenter, der blev indviet i 2009 og har kostet 16 mio. kr.


Nøvling Kirke er bygget i 1919 som afløser for en gammel kirke, der lå i sognets østlige del, og som første gang er omtalt i 1325. Også her er der anvendt materialer fra den gamle kirke  bl.a. sten, døbefont, prædikestol samt altersølv og dåbsfad.

Nøvling gl. kirkegård kan man stadig se grundplanen fra den gamle kirke, der er markeret med en hæk. Her findes også en gravsten over præsten Andreas Henckell, der var sognepræst fra 1724 – 66. På stenen omtales også hans tre hustruer og  nogle af hans i alt 18 børn.

Turens sidste kirke er b>Timring Kirke, der kan føres tilbage til 900-tallet. Kirken er speciel ved, at der foran den ligger en stor kæmpehøj. Oprindelig hørte kirken til Herregården Møltrup – i dag Møltrup Optagelseseshjem, der blev oprettet i 1912. Til kirken hører en helt speciel parklignende kirkegård, der bl.a. rummer et særlig afsnit for omkring 100 af ”Møltrups sønner”. Alle med ens gravsten, der kun rummer navn og årstal. Møltrups kirkegård er stadig i brug som den eneste af sin art i Danmark. På tilbagevejen køres forbi Møltrup Optagelseshjem.

Turen til den vestlige del af området omfatter Vind Kirke, der også omtales første gang i 1325. Kirken er en såkaldt ”kullet” kirke, hvilket vil sige uden tårn. Indvendig er det en meget enkel kirke med en prædikestol fra 1639. Altertavlen er af nyere dato udført af kunstneren Erik Heide I kirken står tillige skulpturen ”Lysets Træ” skabt af kunstneren Jens Galschiødt. På kirkegården findes ”den åbne grav”. Et gravkammer, der rummer kisterne med Hanne og Anders Kjær, der ikke kunne blive begravet i deres have, som de ønskede. Desuden ligger ”Sarpsborgpigen” og lægemissionæren Immanuel Bitsch-Larsen begravet på kirkegården.
Ørnhøj Kirke er bygget 1915 og restaureret i 2007/2008. Ved den lejlighed fik kirken en ny vendbar altertavle, hvis perioder symboliserer de to kirkeårstider fra advent til pinse og igen til trinitatis. På denne tur kan man også besøge Vinding og Tiphede Kirker fra henholdsvis 1300-tallet og 1901. Desuden er der mulighed for besøg på Præstbjerg Naturcenter og i Abildå Brunkulsleje, der er Danmarks eneste arbejdende brunkulsmuseum.

Går turen til områdets nordlige del er det først og fremmest Grove Kirke og den dertil knyttede Flygtningekirkegård, man skal besøge. Kirken er en typisk hedekirke, bygget i 1893 for bare 18.000 kroner. Den er meget enkel – både indvendig og udvendig. Altertavlen fra 1917 og forestiller den fortabte søn som modtages af faderen. Den er malet af K. Gøtzsche, som brugte lokale modeller, der nu ligger begravet på kirkegården. Ved befrielsen i 1945 skulle alle kirker ringe med klokkerne. Da graveren kom for at ringe med Grove Kirkes klokke var den borte, men på mytisk vis var den tilbage dagen efter. Hvem der havde fjernet det, fandt man aldrig ud af..

Efter befrielsen indrettede man tre flygtningelejre ved Karup flyveplads: Gedhuslejren, Grovelejren og Pilhuslejren, og med tiden blev mere end 20.000 flygtninge placeret i de tre lejre i Grove. Sporene efter lejrene findes ikke mere, kun kirkegården vidner om de barske betingelser, man levede under. 1119 flygtninge og 175 soldater ligger begravet på flygtningerkirkegården. Anlæget er fra 1969, og det er den tyske organisation ”Deutsche Kriegsgraberfürsorge”, der står for pasningen af det. Arealet er lejet af menighedsrådet for 99 år..

Haderup Kirke er fra ca. år 1200. Tårnet og sideskibet er fra ca. år 1500. På tårnet findes inskriptionen: »PFAP 1758«, idet ejeren af kirken på daværende tidspunkt hed Peder Frølund. Han istandsatte kirken i 1756 og forsynede den med blytag. Det var ligeledes i hans tid, kirken fik den nuværende prædikestol. Oprindelig blev Feldborg Kirke i 1890 bygget som kapel af 57 personer. De ejede kapellet indtil 1934, hvor det blev overdraget til folkekirken. Kapellet blev samme år godkendt som Feldborg Kirke. Tårnet er bygget i 1962 og kirken blev samtidig restaureret. Alterpartiet og prædikestolen er fra 1973 hvor man også udvidede kirken med et menighedslokale. Kirkens vægtæpper og miniaturekirken er fra Feldborg Kirkes 100 års jubilæum i 1990. I 2012 gennegik kirken en omfattende restaurering og fik bl.a en meget smuk altertavle, der kan vises i såvel lukket som åben stand. Desuden fik kirken smukke glasmalerier med.bibelske motiver, der er opsat i kirkens vinduer. Alt sammen udført af kunstneren Adi Holzer.

Den sidste kirke på turen er Aulum Kirke fra omkring 1200-tallet og hørte under Tvis kloster, som var ejet af kongen. I 1717 sælges klostret til herremanden Niels Ibsen på Lergrav. Herefter tilhører kirken de skiftende herremænd på Lergrav. I 1813 bliver den selvejende. Oprindelig var det en lille romansk kirke uden tårn, opført af granitkvadre. I 1500-tallet blev et meget stort tårn bygget til, men det fortælles, at da herremanden på Lergrav engang stod og manglede sten til et byggeri blev nogle meter af tårnet brugt til det. I 1600-tallet blev der på nordsiden af kirken bygget våbenhus. der i dag fungerer som dåbsværelse.
Sidste udvidelse af kirken var i 1920, hvor den indremissionske vækkelse for alvor kom til egnen og det medførte flere steder kirkeudvidelser, når pladsen blev for trang. Kirken fik nyt kor og to korsarme, så den i dag er en af landets største landsbykirker med 3-400 siddepladser. Kirkens indre er i renæssancestil. Døbefonten er af tilhugget granit med et dåbsfad fra 1625. I kirkens hovedskib hænger en model af fregatten Jylland, som er skænket til kirken i 1920 Ved restaureringer har man fundet rester af kalkmalerier. Men kun to ornamenter over vinduerne i nordsiden er bevaret. Kirken har to klokker, hvor den mindste stammer helt tilbage fra 1507.

Denne tur kan afsluttes med et besøg ved Herregården Legrav og i et af Danmarks mindste missionshus ”Nazaret” i Ørre, som nu er museum. Huset er fra 1889 og var ved at forfalde, da det i 1996 blev erklæret bevaringsværdig og restaureret. Nazaret ligger ved Storåen, og der er ved stedet indrettet en primitiv lejrplads.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....