15. Byens Borgere, Vind

Kører man gennem Vind by, møder man på Holstebrovej overfor det gamle mejeri fire personer udskåret i træ. Tidligere var det fire stovte elmetræer, der prydede gadebilledet, men også de blev ramt af elmesygen og skulle fældes. Nu er man så heldig, at man i Vind har en dygtig træfigurskærer, Aage Hindhede, og han blev kontaktet for at give sit bud på, hvad de fire elmetræer kunne blive til. Som det ses, blev det til to mænd og to koner, som hver især fortæller byens og sognets historie. Selvfølgelig ved vindboerne, hvem de fire personer er, men spørger man Aage Hindhede, får man blot et smil og svaret: - Jeg har sandelig ikke tænkt på nogen bestemt person.

16. Jubilæumssten i Vind by.

l året 1923 byggede købmand Niels M. Halkjær det første hus i Vind by og åbnede en købmandsforretning, l 1973 markerede man 50-årsdagen med en stor granitsten med inskriptionen: Vind by 1923 - 1973 Stenen blev placeret på et fint lille torv med blomsterbede og parkeringsplads midt i Vind By. Det var enken efter købmand Halkjær, Marie Halkjær, der afslørede stenen.

17. Genforeningsstenen i Vind.

l 1920 blev der rejst en genforeningssten ved Forsamlingshuset i Vind og den bærer denne inskription: Sønderjylland til ære velkommen hjem l nu skal være 1864-1920 l dag står stenen ved LandsbyCenter Vinds flagstang.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....