37. STÆRK FORBINDELSE" VED PUGDALVEJ

„Stærk forbindelse" er det navn, som er blevet hæftet på en skulptur, som er placeret ved virksomheden INDURA på Grønlandsvej l i Vildbjerg industrikvarter. Skulpturen er udført i rustfri stål af kunstneren Jørgen Pedersen fra Herning. Indura indehaves af Bodil og Bent Treldal og virksomheden er en handelsvirksomhed, der primært betjener det skandinaviske WS-marked med fittings, flanger o.lign i stål.
Om baggrunden for skulpturens tilblivelse oplyser Bent Treldal, at han og hustruen Bodil i forbindelse med indvielsen af den seneste tilbygning i 2005 ønskede at sætte en skulptur med ovennævnte titel som en tak og et minde overfor virksomhedens medarbejdere „som symbol på vores og medarbejdernes stærke sammenhold" Familien Treldal har også stået bag skulpturen „Der store Klatretræ" ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

38. MERRILD - SLÆGTENSMINDESTEN

Merrild-slægten kan føres over 300 år tilbage. Ved afsløringen af mindestenen i sommeren 1937 var der samlet 250 slægtninge til kaffe i laden, samme dag var der barnedåb, hvor en lille pige, som også er af slægten, blev døbt. l 1688 var Knud Madsen fæstebonde under Sindinggård, da var der 660 tdr. land til gården. l 1737 er Maurits Knudsen første selvejerbonde på Merrildgård.

Navnet Merrild skyldes måske rige mergellejer (Mergelgård) som senere blev til familienavnet Merrild. Der har tit været uenighed om, hvorvidt det er Merrildvej nr. 2 eller nr. II, der er Merrildgård.
Men da stenen står ved Merrildvej nr. 2, må det formodes at være den oprindelige Merrildgård. Gårdens jordbesiddelser blev efterhånden mindre, idet Øster Merrild (Merrildvej nr. II) blev udstykket med 60 tdr. land. Senere i 1870 og 1872 blev også Nørre Merrild (Merrildvej nr. 9) og Sønder Merrild (Herningvej 27, fra foråret 2001: Trehøjevej 18) oprettet.

Det fortælles, at det var to døtre fra Merrildgård, der skulle giftes, og som så fik hver en gård.
På stenen står der:
1737-1937
Merrild Slægternes
Mindesten for Fædrene
Flid og ærlig Vandel
Dyrket stridig Jord.
Kunst Musik og Handel
Følger Fædres Spor

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....