18. ”Vestenvinden”, Ørnhøj

„Vestenvinden" er beliggende ved Trekanten på Hovedgaden i Ørnhøj. Det er en jernskulptur udført af kunstneren Flemming Siefert, Ikast. Siefert arbejder også med skulpturer i metal og keramik og har udstillet både i Danmark og udlandet.
En snæver kreds af kunstinteresserede borgere i Ørnhøj, som ønskede at få byen udsmykket med kunst og med Sigfred Munk som initiativtager skænkede i 1969 skulpturen til kommunen.

19. ”Ørnen” på den røde plads, Ørnhøj

Herning-kunstneren Søren Wullum stod for den givne opgave, nemlig at forvandle en cirka tre tons tung granitsten til en ørn. Granitstenen blev fundet på en mark på gården „St. Halkjær", og af ejeren, Anton Halkjær, skænket til formålet.
Initiativet til at få yderligere kunst til byen var en opfordring udgået fra Ørnhøj og Omegns Borgerforening, og et nedsat udvalg fik gennem fonde, private samt kommunen skaffet den fornødne kapital. „Ørnen" blev indviet i august 1986 under stor festivitas med musik og mange mennesker på gaderne. Den Røde Plads er beliggende ved Hovedgaden.

20. 200-årig vejsten ved Ørnhøj

l vejkrydset hvor Trehøjevej munder ud i hovedvejen Holstebro/Skjern findes en cirka 200 år gammel vejvisersten. Stenen har angivet vejen til henholdsvis Horsens og Holstebro. Stenen har i en årrække været forsvundet, men blev fundet i 1985 og genplaceret næsten på samme sted, hvor den oprindeligt stod. Hvornår den forsvandt fra sin oprindelige plads vides ikke, men en gammel beretning fortæller, at en mand kørte den ned tre gange dog ikke med forsæt..hævdede han, men fordi vejen ind til hans ejendom var for snæver til, at han kunne køre med hestevogn.
Resultatet blev, at han fik en bøde på l rigsdaler, men til gengæld fik han også en bredere indkørsel. Stenen må betegnes som en af de ældste vejvisere i Ringkøbing Amt En tilsvarende vejsten findes ved rundkørslen, hvor Trehøjevej krydser Videbækvej.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....