21. ”De tre dyr”, Abildå.

På Grønbjergvej i Abildå ved indkørslen til numrene 29, 31 og 33 står stenskulpturen, som man har valgt at kalde „De tre dyr" Skulpturen er udført af landmanden, havemanden, fugleelskeren, træskæreren og stenhuggeren Peter Mosekjær, som selv bor på Grønbjergvej 31. En smuk granitsten hentet hjem fra Århus-egnen. En pludselig indskydelse med efterfølgende adskillige timers arbejde har skabt denne særprægede vejsten - et kunstværk!

På stikvejen ligger to gårde samt kunstnerens smukke hjem. På den ene gård avles kvæg, på den anden svin, og hos Peter Mosekjær holdes fugle i massevis. Hvad var da mere naturligt end at koble disse vejens dyr sammen med naturens sten og kunstnerens skaberevner og fantasi til denne specielle skulptur, hvis ophavsmand beskedent siger: „ Jeg har intet lært, inspirationen kommer af sig selv"
 
Stenen giver anledning til mange interesserede gæster på Grønbjergvej 3 l, og man går ikke forgæves. Det er et særdeles spændende sted, hvor man omgående konstaterer, at her bor kreative mennesker med sans for naturen og især dens fugle. Man bør dog aftale tid før et besøg.r>

22. Mindesten ved Abildå Forsamlingshus.

l 1998 kunne beboerne i Abildå fejre, at det var 150 år siden, at de første pionerer slog sig ned i området, der på det tidspunkt benævntes Fjaldene. Ved jubilæumsfesten, hvori kulturministeren deltog, blev der afsløret en mindesten for den første beboer, Søren „Fjalde" Poulsen. Stenens udsmykning er indhugget af Peder Mosekjær, Abildå. Han er barnebarn af Søren „Fjalde".

Stenen er fundet på ejendommen, hvor Søren „alde" i sin tid slog sig ned. l stenen er indhugget symboler på Abildå's tidligere hovederhverv, nemlig landbrug og brunkulsbrydning. Rundt om stenen er der lagt marksten, som børn fra Abildå har samlet. Det er berettet fra en efterkommer, at Søren „Fjalde" Poulsen, der var indkaldt til krigstjeneste i 1848, lige netop nåede hjem til juleaften, men kun fordi hans kone havde sat tre tændte tællelys i vinduet.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....