33. DET STORE KLATRETRÆ" VED VILDBJERG

SPORTS OG KULTURCENTER

Skulpturens giver, direktør Bent Treldal fortæller om skulpturen og dens tilblivelse: „Det store Klatretræ" bliver ca. 5,5 meter høj, når den i 2001 står færdig og vil være placeret på sin bakketop. Denne er, som skulpturen, i stål med et lille kildevæld ved sin fod med børn dansende og legende deromkring. Der vil ligeledes være mange børneskulpturer på vej op ad stammen samt oppe i træets krone, hvor de boltrer sig legende, liggende, hængende og stående.

Symbolikken med legende, aktive børn stræbende opad mod træets krone har kunstneren Jens Nielsen, Fjelstervang, fået i forbindelse med hele ideen i og omkring Vildbjerg Cup (den store årlige fodboldturnering, der finder sted i slutningen af skolernes sommerferie)Det hænger således sammen, at en af Vildbjerg Cups daværende hovedsponsorer, Jern Holding A/S v/ Bodil og Bent Treldal, har givet Jens Nielsen i opdrag at forme en jernskulpturtil minde om Cuppens deltagere. Deltagerne i cuppen har samtidig været med i den praktiske tilblivelse af skulpturen i forbindelse med svejsearbejdet.

Daværende borgmester Svend Blæsbjerg var den første, der svejsede en gren på træet". Træet fik sin endelige placering ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenters hovedind-,gang i forbindelse med indvielsen af centrets ombygning i 2003. Træet er i sin konstruktion udformet således, at vinden vil kunne få grene og træ til at bevæge sig, så effekten med de legende børn bliver forstærket.".

34. 60'ER STENEN" VED VILDBJERG SPORTS OG

KULTURCENTER

Den store sten foran Vildbjerg Sports- og Kulturcenter er en godt 13 tons tung granitblok, hvis oprindelsessted er Norge. Over en periode af flere tusinde år er den af isen ført fra de norske fjelde til Danmark til Københavnerheden ved Ikast. Her blev den i efteråret 2003 fundet under arbejdet i entreprenørfirmaet Fransefoss' grusgrav.
Stenen lå kun et par meter under jorden, og det er givet, at den er kommet hertil med isen, eftersom den var den eneste store sten i området, der ellers består af kvartssand. Stenens alder er ukendt. Sikkert er det dog, at den har ligget på Københavnerheden i mindst 12.000 år. For så længe siden er det, at den sidste istid, der ramte Danmark, sluttede. Derved ved vi, at stenen er langt ældre, idet de første fem istider dækkede hele Danmark, mens den sjette - Saale-istiden - der strakte sig over en periode på mellem 600.000 og l .000.000 år - efterlod Vestjylland isfri og skabte de jyske bakkeøer.

Stenen er skænket til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter af „De Aktive 60'er" ved indvielsen efter den store ombygning og renovering i 2003. Fra „De Aktive 60'er" var det et ønske, at stenens udsmykning skulle symbolisere den store udvikling, der har fundet sted på det tidligere Vildbjerg Fritidscenter og den aktivitet, der præger det nuværende Sports- og Kulturcenters hverdag. Begge dele har den lokale kunstner bag stenen Peter Mosekjær formået af give udtryk for. Udviklingen med det spirende frø midt på stenen, den runde „bold" til højre for frøet og endelig de mange aktive brugere og besøgende, der er stiliseret yderst til højre

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....