35. BORGSKULPTUR VED LEJERBO, SINDINGVEJ

På hjørnet af Østergade og Sindingvej i Vildbjerg ved Boligselskabet Lejerbo's bebyggelse, Solhøj, er placeret en skulptur udført af kunstneren Karl Aage Riget (blandt andet medlem af kunstnersammenslutningen „Grønningen"). Skulpturen er udført i rustfri stål og blank skinnende rækker de to tæt samlede „tårne" et par meter mod himlen. Oprindelig var skulpturen placeret på en sokkel i midten af et vandfyldt bassin - deraf navnet „borgskulptur", som kunstneren kaldte det. Desværre har det ikke været muligt at beholde vandet i bassinet og skulpturen er derfor nu „tørlagt".

36. GENFORENINGSSTENEN l VILDBJERGLUND

Den 9. juli 1920 - dagen hvor Kong Christian X underskrev traktaten, der bekræftede Nordslesvigs tilbagevenden til Danmark - blev en stor højtidsdag for Vildbjerg. l anlægget, som oprindelig lå der hvor Lysgårdvej drejer fra Søndergade, havde man anlagt en sønderjysk mindehøj. Befolkningen kørte selv det jord, der skulle bruges, og Konrad Understrup sammenligner i bogen over Vildbjerg (1921) det pågældende arbejde med det, som vore forfædre har haft, når der skulle anlægges gravhøje.

Højen var omkranset af stensætning og øverst på mindehøjen var anbragt genforeningsstenen og en flagstang. Stationsforstander Arboe var initiativtager til arrangementet, der samlede l .500 mennesker, blandt andet veteraner fra tidligere krige. Der var klokkeringning, gudstjeneste og procession til mindehøjen, hvor flere talte til den store forsamling, l den gamle Vildbjerglund havde mindehøjen og genforeningsstenen en meget fremtrædende plads.

Ved mageskiftet i 1952, hvor Vildbjerg-lund blev flyttet til sin nuværende placering ved Østergade, blev genforeningsstenen også flyttet dertil. Den er anbragt på en forhøjning, hvortil er brugt jord fra den gamle mindehøj. Placeringen er nok ikke så fremtrædende som tidligere, og nye generationer af borgere er kommet til. Men historien, genforeningsstenen og den jord, stenen står på, er den samme.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....