Abildå Brunkulsmuseum

l 1991 stiftedes Trehøje brunkulshistoriske Forening med det formål at afholde arrangementer i sommermånederne til levendegørelse af den tid, hvor der blev gravet brunkul i lejet. Dette skete fortrinsvis under 2. verdenskrig, men brunkuls-brydningen fandt sted i lejet helt frem til 1965. Foreningen ønskede ligeledes at samle billeder, beretninger og materialer med det mål for øje at få oprettet et brunkuls-museum.

Ved brunkulslejet er der nu bygget et udstillingshus, som kan rumme museets samling af redskaber og maskiner, der har været brugt i forbindelse med brunkuls-brydningen. Hertil kommer to gravemaskiner, som efter en omfattende restaurering kan anvendes ved museets arrangementer. På nærmere fastsatte dage i turistsæsonen bliver brunkulslejet bemandet, og man kan se hvorledes brunkulsbrydningen foregik. Brunkulsmuseet er beliggende ved Timringvej i udkanten af Abildå by.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....