Bytinget i Vildbjerg Søpark.

Som nævnt under omtalen af Vildbjerg Søpark er der ved foden af „Bjerget" anlagt en plads, kaldet bytinget, således som de enkelte sogne havde fra meget fjern fortid. Et Byting er en kreds af sten, hvorpå sognets valgte mænd i fordums dage sad, når de drøftede lokale forhold. Stenkredsen havde en „oldermandssten" i midten og normalt var antallet af sten ulige. Dette kan nok tages som udtryk for, at man også tidligere brugte flertalsafgørelsen i spørgsmål, hvor enighed ikke kunne opnås, l Søparkens udgave er der 7 sten.

Antallet har baggrund i at daværende Trehøje kommune blev sammensat af syv tidligere sogne ved kommunalreformen i 1970. På stenene er skrevet i runer de 7 sognes navne: Vildbjerg - Timring - Vind - Nøvling - (dele af) Nr. Omme (=ørnhøj) -Tiphede og Vinding. De store sten er „sø-sten", som sidste istids gletschere har bragt hertil, og som er sunket til bunds i de store smeltevands-floder og endt på bunden af fjorde og bælter.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....