Lærkehøj i Stråsø Plantage.

l 1859 opholdt nationens store eventyrdigter H.C.Andersen sig på herregården Nørre Vosborg ved Vemb. Onsdag den 13. juli kunne H.C.Andersen bl.a. berette om følgende i sin dagbog:
 
Kjørt klokken Eet ud paa Heden til en gammel Kjæmpegrav, Lærkehøi, det lød huult inde i den da Karlene slog Telt Pælene fast. Tung sandet Vej og siden over Heden hvor Vejene vare i mange Aaringer ikke kjørte paa 6 a 7 spoer ved Siden af hinanden. En viid Udsigt, mod Aften saaes Havet gjennem Aabningen ind i Nisumfjord. ... Jeg fandt mange Blaabær. Der samledes en heel talerken fuld; her paa egnen har været mange Ulve, derfor endnu Navnet Ulfborg, l aar er mange Hugorme.

Man hævder, at netop denne „Reise" til Lærkehøj gav H.C.Andersen inspirationen til fædrelandssangen „Jylland mellem tvende have" - og det er ganske vist! Lærkehøj ligger i den vestligste del af kommunen midt inde i Stråsø Plantage. Tilkørsel fra Vind Kirke ad Råstedvej ca. 4 km. - til venstre ad Blåbjergvej indtil p-pladsen. (Derfra kun færdsel til fods eller på cykel). Fra p-pladsen videre ad Blåbjergvej over åen og til venstre ad Gosmervej. Fra Gosmervej sti til venstre ca. 2 km. til Lærkehøj.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....