Tihøje.

l Røddinglund plantage og det hedeareal, som hører under Statsskovdistriktet, ligger der l l fredede høje. Den vestligste høj, som er den højest beliggende, er det højeste punkt i Vestjylland: l l l m over havet (men dog kun nr. 360 ud af 518 opmålte punkter i Danmark!), og derfor er der her en meget vid og flot udsigt. Højen finder man ad Røddinglundvej og ad grusvejen gennem Røddinglund Plantage.

Før de omkringliggende bevoksninger groede op kunne man i klart vejr mod vest se klitterne ved Vesterhavet, mod nord Struer ved Limfjorden og mod øst kunne ses langt ind over frodige agre.
l dag kan man til gengæld se en masse vindmøller hele horisonten rundt.

Navnet Tihøje har ikke rod i antallet af højene, men fra Konrad Understrups bog om Vildbjerg Sogn (Tihøje ligger på grænsen mellem de oprindelige Vinding og Vildbjerg sogne) skal citeres: „ Man kalder Højene Tihøjene, der er forresten 11, men det er ikke sikkert, at det er for Tallets Skyld oprindeligt i hvert Fald. Navnet kan godt være efter Himmelguden Ti eller Ty, den høje Beliggenhed kan tale noget i den Retning........Ty eller Tyr, på dansk Tii eller Tiir, er et gammelt Navn på Himlen, opfattet som selvstændigt Væsen"

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....