Vildbjerg Søpark - Kælkebakke Søparken.

Vildbjerg Søpark, som man kommer til fra Østergade gennem Vildbjerglund, blev indviet i sommeren 1995, og er dermed en af Vildbjergs nyere parker, men historien om dette område går helt tilbage til den yngre stenalder eller Vikingetiden. Jernalderfund kan fortælle, at vikinger antagelig har haft deres bopladser her.

Vildbjerg ligger højt, og nedenfor var der dengang som nu et lavere liggende vådområde, der havde forbindelse til Vorgod Å og derfor var en naturlig transportvej for datidens skibe. Fra privat side med Finn Beltov og Egon Bækgaard Nielsen i spidsen blev der i 1992 oprettet en forening for anlægning af Vildbjerg Søpark. Et stort anlægsarbejde tog sin begyndelse med udgravning af de to søer, flytning af Tranholm Bæk og bygning af de to karakteristiske træbroer.

l dag fremtræder Vildbjerg Søpark som et flot attraktivt parkområde, både for byen og dens gæster. På en tur i Vildbjerg Søpark kan man opleve ørreder, som springer mellem åkander, l parkens sydlige del findes „Bjerget", som er kælkebakke om vinteren. Fra dets top er der et flot udsyn over området og ved foden af „Bjerget" findes Bytinget. Med hjælp fra „De aktive 60'ere"blev der i 2002 rejst en grillhytte i området. Den bliver flittig benyttet af byens borgere.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....